สยามราช ตั้ง บ.ย่อย “เอสอาร์ เพาเวอร์ โฮลดิ้ง” ลุยพลังงาน

วันที่ 2017-05-19 13:24:08 โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ - หุ้น

 
tags :
 

สยามราช จัดตั้งบริษัทย่อย “เอสอาร์ พาวเวอร์ โฮลดิ้ง” โดย SR ถือหุ้น 99.99% สยายปีกรุกสู่ธุรกิจพลังงาน โดยจะเริ่มจากการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และพร้อมขยายไปสู่ธุรกิจด้านพลังงานอื่นๆ ในอนาคต “เกียรติ วิมลเฉลา” มั่นใจช่วยขยายฐานรายได้อย่างมีนัยสำคัญในอนาคต สนับสนุนการเติบโตที่ยั่งยืน

นายเกียรติ วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) หรือ SR ดำเนินธุรกิจให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้างสถานีวัด และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ และธุรกิจออกแบบ และจำหน่ายระบบปั๊มอุตสาหกรรม และระบบวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม และโรงไฟฟ้า เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในนาม “บริษัท เอสอาร์ เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด” ทั้งนี้ SR ถือหุ้น 2,999,997 ล้านหุ้น หรือร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และการประกอบกิจการในธุรกิจด้านพลังงานอื่นๆ

“บริษัทฯ มีความพร้อมอย่างยิ่งในการเดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อเนื่อง ทั้งนี้ เราได้จัดตั้งบริษัท เอสอาร์ เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด เพื่อรองรับการขยายธุรกิจพลังงานในอนาคต ซึ่งเราเล็งเห็นโอกาสในการเติบโตในอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน เราจึงเตรียมความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการให้บริการธุรกิจพลังงานทดแทนแบบครบวงจรอย่างเต็มกำลัง เพื่อนำมาต่อยอดธุรกิจเดิม ซึ่งจะช่วยเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ และกระจายความเสี่ยงในการลงทุน และช่วยผลักดันธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และยั่งยืน สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป”

นายเกียรติ กล่าวต่อถึงแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ว่า ยังคงเดินหน้ามุ่งเน้นการขยายตลาด และติดตามงานโครงการใน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก และเพิ่มธุรกิจไปสู่การให้บริการในกลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก และปิโตรเลียมเหลว เพื่อต่อยอดธุรกิจเดิมอีกด้วย

ที่มา : http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrview.aspx?NewsID=9600000050839