พัทลุงแถลงจัดงาน Phathalung Festival 2017 “ท่องเที่ยวพัทลุง ๔ บ. บ.บัว. บ.เบิร์ด, บ.บัพฟาโล่, บ.บอลลูน”

วันที่ 2017-05-19 13:11:09 โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ - ภูมิภาค

 
tags :
 


พัทลุง จัดงานแถลงข่าวเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง PHATTHALUNG FESTIVAL 2017 “ท่องเที่ยวพัทลุง ๔ บ. บ.บัว, บ.เบิร์ด, บ.บัพฟาโล่, บ.บอลลูน” โดยการจัดงานจะมีระหว่างวันที่ 26-30 พฤษภาคมนี้ ณ ริมทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง ขยายกลุ่มท่องเที่ยว และกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุงให้ขยายตัว และเกิดความยั่งยืน


ที่มา : http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrview.aspx?NewsID=9600000050830

ข่าวที่เกี่ยวข้อง พัทลุงแถลงจัดงาน Phathalung Festival 2017 “ท่องเที่ยวพัทลุง ๔ บ. บ.บัว. บ.เบิร์ด, บ.บัพฟาโล่, บ.บอลลูน”

ข่าวที่คล้ายกัน