ปตท.สผ. ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

วันที่ 2017-01-11 13:24:00 โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ - ธุรกิจ

 
tags :
 

ปตท.สผ. ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดยนายศิริพงษ์ เฟื่องลิขิต (ยืนที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม มอบถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 500 ชุด แก่นายนพภา อินทรักษ์ (ยืนที่ 3 จากซ้าย) ปลัดอาวุโสอำเภอละแม รักษาการนายอำเภอละแม จังหวัดชุมพร และว่าที่ ร.ต.กิตติภพ รอดดอน นายอำเภอหลังสวน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอละแม และอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือภัยพิบัติต่าง ๆ ปตท.สผ. จะให้ความร่วมมือและประสานกับหน่วยราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือชุมชนอย่างเต็มความสามารถ

ที่มา : http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrview.aspx?NewsID=9600000003320